Informatica voor HAVO en VWO

Informatica voor HAVO en VWO


Informatica is het vakgebied dat het verschijnsel informatie en informatieverwerking bestudeert.Wij zullen ons bij informatica vooral bezighouden met de informatieverwerking met behulp van computers.

Informatica is meer dan het vak informatiekunde in de onderbouw.

De onderwerpen die aan de orde kwamen bij informatiekunde zijn bij het vak informatica eigenlijk een gedeelte van je gereedschap. Kennis van tekstverwerkers,  spreadsheets, databases, grafische pakketten  en communicatie pakketten hoort bij een basiskennis die iedere leerling nodig zal hebben bij de meeste andere vakken, zoals bijvoorbeeld Nederlands, aardrijkskunde, management en organisatie.Ook als je het vak informatica niet gaat kiezen zul je dus te maken krijgen met deze toepassingen van Informatie en Communicatie Technologie (ICT).  Voorbeelden van deze zogenaamde ICT-vaardigheden zijn: -          

 • Raadplegen van teksten, gegevens, beeld en geluid in (multimediale) bestanden, gegevensbanken en informatiesystemen m.b.v. computer(netwerk)-          

 •  Raadplegen van geautomatiseerde zoeksystemen in bibliotheek en mediatheek -          

 • Telecommunicatie zoals e-mail, nieuws- en discussiegroepen-          

 • Tekstverwerking-          

 • Werken met spreadsheets-          

 • Verwerken en beheren van gegevens in gegevensbanken en informatesystemen 

Deze onderdelen komen natuurlijk ook bij het vak informatica aan bod. Doordat je alle opgaven moet uitwerken met behulp van de computer zul je veel van bovenstaande vaardigheden automatisch meer oefenen dan leerlingen die het vak niet kiezen. Informatica is een vak dat dieper ingaat op het fenomeen informatie en informatieverwerking. Je zult daarom ook veel theorie krijgen. Het vak houdt zich dus niet alleen bezig met de bovenstaande toepassingen. Misschien is dat het beste duidelijk te maken aan de hand van voorbeelden van onderwerpen die zoal aan de orde zullen komen. Het vak informatica is nog in ontwikkeling. Het kan dus best zijn dat hieronder onderwerpen genoemd staan, die misschien niet of nauwelijks aan bod zullen komen. Deze lijst is ook zeker niet volledig, maar het geeft je wel enig idee van wat je te wachten staat. Mogelijke onderwerpen die aan de orde komen: -          

 • Gegevens, informatie en informatiesystemen-          

 • Computernetwerken -          

 • Datacommunicatie: Internet, e-mail, videoconferentie en tele-leren-          

 • Werking van de computer en randapparatuur-          

 • Werken met een besturingssysteem: win7, windows 8, Linux enz.         

 • Basisprincipes van programmeren-          

 • Bedrijfsinformatiesystemen -          

 • Databaseprogramma en  vraagtalen (Een computertaal waarmee je bepaalde informatie uit een database kunt opvragen.)-          

 • Ethische en maatschappelijke aspecten van informatie technologie-                    

 • Computercriminaliteit